MENU
word lid en doneer
voor een gezonder landschap.

9 maart – Plantdag boerderij de Beekhoeve

Plantdag op boerderij de Beekhoeve

Op deze plantdag kan jij meehelpen het landschap biodiverser en gezonder maken! Kom je meehelpen met boeren Koos en Monique van der Laan om hun boerderij mooier te maken met inheemse bomen en struiken?

De Grond Verbond Werkgroep heeft samen met de boeren 3 plannen ontwikkeld om landschap op hun boerderij te herstellen. In 2022 hebben we al een Koeienapotheek aangeplant: dit is een diverse haag langs het weiland ter aanvulling op het grasdieet van de koeien en goed voor insecten en bodemgezondheid. Nu gaan we ook de andere twee plannen uitvoeren: een weelderige Kippenweide en een verhoogde Walnotenboomgaard. Help je Koos en Monique mee planten?

Trek warme kleren aan en neem een schop of laarzen mee als je die hebt.
Meld je aan door te mailen naar: lois@hetgrondverbond.nl 

10:00 Inloop
10:30 Start planten
13:00 Lunch (zorgt de Beekhoeve voor)
16:00 Afsluitend borreltje voor wie wil

Praktische informatie

Datum: 9 maart 2024

Tijd: 10:00 – 16:30

Locatie: Boerderij De Beekhoeve, Van Teylingenweg 172, 3471 GK Kamerik

Voor: iedereen

Kosten: Gratis

Aanmelden: Mail naar lois@hetgrondverbond.nl

 

 

Het landschapsherstel dat we op 9 maart gaan doen:
De oprit naar de boerderij wordt verfraaid door de aanleg van een kippenweide met inheemse struiken en kleine bomen die voor bodemverbetering zorgen en tegelijkertijd habitat en voedsel biedt aan kippen, vogels, insecten en micro-organismen. De kippenweide wordt verdeeld in vijf percelen zodat de kippen om de zoveel weken van perceel kunnen rouleren, om de bodem optimaal te verrijken met de kippenmest.

De kippenweide is al deels in september en augustus 2023 afgerasterd en de bodem geëgaliseerd. Op 9 maart 2024 willen we (bessen)struiken, kleine (fruit)bomen, kruidachtigen en kruidenrijk grasland planten die zorgen voor een natuurlijke leefomgeving voor kippen, bijdragen aan een grotere voedselvariatie en bijdragen aan het verbeteren van de bodemstructuur en bodemleven. Met de jaren laten we het snoeihout van de bomen en struiken liggen op de grond, zodat de ideale habitat voor insecten en bodemdieren wordt gecreëerd. 

Hiermee bouwen we aan een landschap dat niet alleen economische winst zorgt, maar 4 landschapswaarden geeft:
(Zie het 4Returns framework for landscape restoration van Commonland)

 

Bijdrage aan sociale waarden:
Natuurrijke en fraai aangelegde boerenerven laten zien dat de boeren hun traditionele rol als hoeders van het cultuurlandschap nog steeds kunnen vervullen en daarmee een onmisbare factor zijn in het beheren van de natuur, flora en fauna in Nederland. Door deze erven te verbeteren op boerderijen waar mensen komen voor boodschappen of recreatie, kunnen mensen weer kennis maken met de traditionele rol van boeren. Het laat zien dat kleine ingrepen een significante impact hebben.


Bijdrage aan ecologisch herstel:
Snoeihout, kleine bomen, kruidachtigen en struiken zijn een ecologisch rijke omgeving voor vogels, insecten, zoogdieren en planten. Het zijn traditionele landschapselementen, die zorgen voor de ondersteuning van een grote biodiversiteit in het landschap. Het zijn belangrijke schaduw- en schuilplekken voor de dieren. De weide met een gemengde inheemse beplanting van verschillende kruidachtigen, struiken en bomen verbetert de doorworteling van de bodem en verbetert daarmee de bodemstructuur en waterdoorlaatbaarheid. Deze variatie aan plantensoorten geeft een grotere diversiteit aan bodemschimmels en bodemleven.


Bijdrage aan economisch rendement:
Blije kippen leveren smakelijke eieren op: het zijn eieren met een verhaal die lokaal verkocht worden (onder meer in de boerderijwinkel). Daarnaast zorgen de vruchten van de bessenstruiken en fruitbomen voor een bescheiden inkomen.


Bijdrage aan inspiratie:
Het doel is andere boeren en consumenten te laten zien en te stimuleren dat met kleine landschapselementen zoals struiken, hagen en bomen op het erf of in het land, zeker als die veelvuldig worden toegepast, biodiversiteit zeer sterk bevorderd kan worden en daarmee íedereen kan bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Ook wordt dit landschapsherstelproject uitgevoerd in samenwerking met een groep vrijwilligers. Op de plantdagen en onderhoudsdagen is iedereen welkom en de dagen zijn altijd gratis om aan deel te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door

 

 

 

 

    Schrijf je hier in